Location

Taiwan HQ
ADDRESS: 7F-2, No.123, Lane 235, Bau Chiau Road, Hsin Tien City, Taipei, Taiwan R.O.C.

TEL:+886-2-89191289

FAX:+886-2-89192303

Dongguan
No.8, Shigu Tianjun Road, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong China

TEL:+86-769-82191378

FAX:+86-769-82191398